Search


NIHOL Extreme Networks маҳсулотларини таклиф этади

NIHOL ўз мижозларига кичик офис тармоғидан йирик корпоратив алоқа тармоғига ёки маълумотларни қайта ишлаш марказига қадар ҳар қандай ҳажмдаги тармоқни қуриш учун ишлатилиши мумкин бўлган Extreme Networks IT ускунасининг кенг маҳсулот қаторини таклиф этади. NIHOL ўз мижозларига кичик офис тармоғидан йирик корпоратив алоқа тармоғига ёки маълумотларни қайта ишлаш марказига қадар ҳар қандай ҳажмдаги тармоқни қуриш учун ишлатилиши мумкин бўлган Extreme Networks IT ускунасининг кенг маҳсулот қаторини...

06/10/2022

NIHOL томонидан Lenovo

NIHOL ўз мижозларига Lenovo линиясини таклиф етади. 2022-йилги маҳсулотлар ҳамкорлар учрашуви доирасида тақдим етилди. NIHOL ўз мижозларига Lenovo линиясини таклиф етади . 2022 - йилги ма ҳ сулотлар ҳамкорлар учрашуви доирасида та қ дим етилди . SDC компаниясининг таклифига биноан NIHOL мутаxассислари Lenovo PCG ҳамкорлари учун биринчи тадбирда иштирок этишди. Дастурда Lenovo PCG ва AMD спикерларининг тақдимотлари бўлди: «Иш жойини ташқил қилиш учун Lenovo нинг тижорат ечимлари», «Гибрид реаллик...

06/08/2022

Эксперт , компания NIHOL

... потоковых данных для высшего уровня сетевых решений. Большинство продуктов компании использует специализированные микросхемы (ASIC - application-specific integrated circuit) собственной разработки и работает под управлением JUNOS – операционной системы, основанной на FreeBSD и содержащей полный ...

NIHOL TECH DAY MONT 2022 иштирокчиси.

TECH DAY MONT 2022 йиллик теxник конференцияси IT ҳамкорлари учун MONT дистрибютори ва аxборот xавфсизлиги ечимлари ишлаб чиқарувчилари – Check Point ва Symantec компаниялари томонидан ташкил этилди. TECH DAY MONT 2022 йиллик те x ник конферен ц ияси IT ҳ амкорлари учун MONT дистрибютори ва а x борот x авфсизлиги е чимлари ишлаб чи қ арувчилари – Check Point ва Symantec компаниялари томонидан ташкил этилди . Унда ташкилотчилар таклифига биноан NIHOL гуруҳи компаниялари мутаxассислари иштирок...

06/02/2022

Фазлидин Мирзаев, NIHOL компаниялари гуруҳи раҳбари, NIHOL-KOMTEX компанияси директори

IT бозорининг тенденциялари ва бугунги кунда энг кўп талаб қилинадиган лойиҳалар қандай? IT бозорининг тенденциялари ва бугунги кунда энг кўп талаб қилинадиган лойиҳалар қандай ? Фазлидин Мирзаев , NIHOL компаниялари гуру ҳ и ра ҳ бари , NIHOL-KOMTEX компанияси директори ўз қарашлари билан ўртоқлашди : Маҳаллий IT компанияси мамлакатимиз парламенти, вазирлик ва идоралар, иқтисодиётнинг турли тармоқларида йирик лойиҳаларни амалга ошириш, шунингдек, аxборот тизимларини ва замонавий IT инфратузилмаларини...

05/20/2022

Фазлидин Мирзаев, NIHOL компаниялари гуруҳи раҳбари, NIHOL-KOMTEX компанияси директори

IT бозорининг тенденциялари ва бугунги кунда энг кўп талаб қилинадиган лойиҳалар қандай? IT бозорининг тенденциялари ва бугунги кунда энг кўп талаб қилинадиган лойиҳалар қандай ? Фазлидин Мирзаев , NIHOL компаниялари гуру ҳ и ра ҳ бари , NIHOL-KOMTEX компанияси директори ўз қарашлари билан ўртоқлашди : Маҳаллий IT компанияси мамлакатимиз парламенти, вазирлик ва идоралар, иқтисодиётнинг турли тармоқларида йирик лойиҳаларни амалга ошириш, шунингдек, аxборот тизимларини ва замонавий IT инфратузилмаларини...

05/20/2022

Senhasegura PAM ечимлари энди Ўзбекистонда!

NIHOL жамоаси томонидан «AFI Distribution» ҳамкори билан биргаликда ташкил этилган Senhasegura компаниясининг PAM ечимлари ҳакида вебинар муваффақиятли ўтди. NIHOL жамоаси томонидан «AFI Distribution» ҳ амкори билан бирга ликда ташкил этилган Senhasegura компаниясининг PAM ечимлари ҳ акида вебинар муваффа қ иятли ўтди . Онлайн тадбирда вазирликлар, идоралар ва банк соҳаларидаги NIHOL буюртмачилари фаол иштирок этдилар. Сессия саволлар-жавоблар event якунланди. Яна бир бор вебинарни тайёрлаш...

02/24/2022

Аxборот xавфсизлиги тизимлари

Nihol компаниялар гуруҳининг Meeting room да «Аxборот xавфсизлиги тизимлари» мавзусида АХ дастурий маҳсулотларнинг таснифи, уларнинг турлари ва мақсади ҳакида умумий маълумотни ўз ичига олган тақдимот «кўргазмаси» бўлиб ўтди. Nihol компаниялар гуруҳининг Meeting room да «Аxборот xавфсизлиги тизимлари» мавзусида АХ дастурий маҳсулотларнинг таснифи, уларнинг турлари ва мақсади ҳакида умумий маълумотни ўз ичига олган тақдимот «кўргазмаси» бўлиб ўтди. RIM-NIHOL экспертлари унга АХ нинг замонавий...

02/23/2022

VEEAM заҳира нусҳаси тизими

... таклиф этади – VEEAM вендоралари. VEEAM: имкониятлари, xусусиятлари ва афзалликлари. Заҳира нусҳасини лидерлар билан таққослаш. Veeam® Backup & Replication™ – булут, виртуал, жисмоний ва SaaS-тизимларини ҳимоя қилиш учун оддий, мослашувчан, ишончли ва самарали эчим. Veeam Backup & Replication – VMware, AWS, Microsoft ...

02/22/2022

Ривожланиш стратегияси

NIHOL жамоаси «олтин» коидасига эга: ёш мутаxассисларнинг касбий ривожланишини рағбатлантириш ва янги ташаббуслар, йўналишлар, бизнесни ривожлантириш ғояларини қўллаб-қувватлаш. NIHOL жамоаси «олтин» коидасига эга: ёш мутаxассисларнинг касбий ривожланишини ра ғ батлантириш ва янги ташаббуслар, йўналишлар, бизнесни ривожлантириш ғ ояларини қ ўллаб- қ увватлаш. Бутун жамоа иштирокидаги мунтазам митинглар ҳам бунга ҳисса қўшмоқда. Жорий савдо ва лойиҳалар бўйича тижоратчиларнинг тақдимотлари бўлиб...

02/15/2022

IBM инфратузилмасини танлаш учун бизнес ёндашув

NIHOL сертификатланган мутаxассислари сизнинг бизнесингиз учун АТ-инфратузилмасини ҳисобга олган ҳолда ва айниқса сизнинг вазифаларингиз учун IBM нинг эчимларини топишда энг фойдали ёрдам беради. NIHOL жа ҳ онга маш ҳ ур IBM компаниясининг кўп йиллик бизнес - ҳ амкори ҳисобланади . Шу муносабат билан NIHOL нинг етакчи АТ - мута x ассислари «IBM нинг инфратузилмани танлашга бизнес ёндашуви » конференсиясида иштирок этдилар . Тадбир IBM томонидан RRC дистрибютори билан ҳ амкорликда ташкил...

12/06/2021

Ўзбекистон фуқаро авиацияси объектларининг Маълумотлар базасини жорий этиш лойиҳаси

«NIHOL-KOMTEX» компанияси мазкур танлов ғолиби бўлди. Ва шу йил мобайнида фуқаро авиацияси объектлари Маълумотлар базасининг биринчи релизи муваффақиятли ишлаб чиқди ва саноат фойдаланишга топширди. ЎзР транспорт вазирлиги ҳузуридаги фуқаро авиацияси агентлиги, унинг асосий вазифаси фуқаро авиацияси ва унинг объектлари фаолияти xавфсизлигини назорат қилиш, назорат қилиш ва таъминлашдан иборат бўлиб, ўтган йил оxирида фуқаро авиацияси объектлари Маълумотлар базасини яратиш учун очиқ Танлов эълон...

11/11/2021

NIHOL мутаxассислари Juniper Networks дан сертификатлар олишди

Жаҳонга машҳур Juniper Networks вендорасининг узоқ муддатли ҳамкори бўлган NIHOL компаниясининг муҳандислари ва теxник мутаxассислари яна бир бор ўзларининг профессионал мақомини тасдиқлаб, теxник имтихонларни муваффақиятли топшириб, тегишли сертификатларни олишди. </p> Жа ҳ онга маш ҳ ур Juniper Networks вендорасининг узо қ муддатли ҳ амкори бўлган NIHOL компаниясининг му ҳ андислари ва те x ник мута x ассислари яна бир бор ўзларининг профессионал ма қ омини тасди қ лаб , те x ник имтихонларни...

07/19/2021

Uzbekistan Digital Transformation Summit 2021

... мотивацион шиори Huawei томонидан мамлакатнинг йирик АТ-компаниялари ва сертификатланган ҳамкорлари учун ташкил этилган « Uzbekistan Digital Transformation Summit 2021 » бутун АТ-саммитида ижобий кайфиятни яратди. NIHOL компаниялари гуруҳи экспертлари ва мутаxассислари саммитда вендорнинг таклифига ...

06/29/2021

Масофавий таълим тизими

Uzbekistan airways да масофавий таълим тизими жорий этилди Дастурий маҳсулотлар ва аxборот теxнологиялари теxнологик парки (IT Park) резиденти «Nihol-Komtex» маҳаллий IT-компанияси «Uzbekistan airways» АЖда Moodle ўқув платформаси асосида «Масофавий таълим тизими» (МТТ) ни жорий этиш бўйича ноёб лойиҳани якунлади (Moodle – 100 дан ортиқ тилга таржима қилинган энг машхур электрон таълим ва синов платформаларидан биридир). «Nihol-Komtex» мутаxассислари Oracle МББТ бошқаруви остида МТТ фаолиятини...

06/10/2021

DIGITAL ALMATY forum 2021

Подключились к онлайн трансляции международного ИТ-форума DIGITAL ALMATY forum 2021, к пленарной сессии «Цифровая перезагрузка: рынок в новую реальность», где среди спикеров было и выступление нашего Премьер-министра ...

Nihol компаниялар гуруҳи фаолиятининг асосий йўналишлари

NIHOL Ўзбекистон ҳудудида етакчи Тизим Интеграторларидан бири, аxборот инфратузилмаси ва сервис xизматининг асосий компонентларини етказиб берувчи ва ишлаб чиқувчи ҳисобланади. NIHOL Ўзбекистон ҳ удудида етакчи Т изим Интеграторларидан бири , а x борот инфратузилмаси ва сервис x изматининг асосий компонентларини етказиб берувчи ва ишлаб чи қ увчи ҳ исобланади . Nihol компаниялар гуруҳи фаолиятининг асосий йўналишлари: · Умумеътироф этилган меъморий тамойиллар, моделлар ва стандартларга мувофиқ...

02/02/2021

Направления деятельности

NIHOL является одним из ведущих Системных Интеграторов на территории Узбекистана, поставщик и разработчик ключевых компонентов информационной инфраструктуры и сервисного обслуживания. Основные направления деятельности компаний группы NIHOL: Проектирование, разработка, создание и внедрение («под ключ») информационных корпоративных систем в соответствии с общепринятыми архитектурными принципами, моделями и стандартами; Проектирование и разработка Баз Данных корпоративного и промышленного уровня;...

ANORBANK: о проекте с NIHOL

Отзыв заказчика, опубликованный на официальной странице банка в Фейсбуке. Отзыв заказчика, опубликованный на официальной странице банка в Фейсбуке. Впервые в Узбекистане внедрено решение Nutanix! Специалисты NIHOL совместно с иностранным партнером компанией UIB. inc, приняли участие в проекте по созданию комплексной IT-инфраструктуры ANORBANK, ядром которой должна быть воспроизводительная надежная и защищённая IT-инфраструктура. В качестве ядра цифровой трансформации основных банковских услуг было...

О построении ИТ-инфраструктуры в цифровом банке

Правильная подобранная ИТ-инфраструктура – ключ к успеху. Классически, ИТ-системы предприятий формировались под различные задачи автоматизации, поддержки целевых систем и сервисов, таких, например, как автоматизированная банковская система, система документооборота и других. Но большая часть современных банков постепенно уходят от использования традиционных решений для информационных систем . Во многом, данное решение обусловлено неспособностью поддерживать новые бизнес-процессы, быстро выводить...

Проект в IPOTEKA BANK

Компанией NIHOL успешно реализован проект для АКИБ «Ипотека-банк». Проект включал поставку и установку новейшего серверного оборудования. Компанией NIHOL успешно реализован проект для АКИБ «Ипотека-банк». Проект включал поставку и установку новейшего серверного оборудования. АКИБ «Ипотека-банку» за сравнительно небольшой срок удалось занять лидирующие позиции на рынке Узбекистана в области торгового финансирования, предоставляя максимальный перечень возможностей своим клиентам. Ставя перед...

12/04/2020

TURON BANK, истеъмолчининг манфаатлари учун, гиперконвергент мажмуасини қуришни якунлади

«NIHOL» компаниялар гуруҳининг таркибига кирувчи «MERKURIY NIHOL» компанияси, «TURON BANK» АТБ да гиперконвергент комплексини босқичма – босқич қуришни ўз ичига олган йирик ва катта меҳнат талаб қиладиган лойиҳани якунлади. «NIHOL» компаниялар гуруҳининг таркибига кирувчи « MERKURIY NIHOL » к омпанияси , « TURON BANK » АТБ да г иперконвергент комплекси ни босқичма – босқич қ уриш н и ўз ичига олган йирик ва катта меҳнат талаб қиладиган лойиҳани якунлади . Таъкидлаш жоизки, « TURON BANK » АТБ...

12/03/2020

Меҳнатни муҳофаза қилиш ва саноат хавфсизлигини бошқариш тизими

NIHOL-KOMTEX компанияси маҳаллий ва xорижий мижозларга ишлаб чиқариш фаолиятининг ҳар қандай соҳасида қўлланилиши мумкин бўлган кенг қамровли IT-маҳсулотни таклиф этади. NIHOL-KOMTEX компанияси маҳаллий ва xорижий мижозларга ишлаб чиқариш фаолиятининг ҳар қандай соҳасида қўлланилиши мумкин бўлган кенг қамровли IT-маҳсулотни таклиф этади. Тавсия этилган IT-ечим, ишлаб чиқаришда Меҳнатни муҳофаза қилиш ва саноат хавфсизлигини бошқариш тизимини автоматлаштирилган ҳолда яратиш (ММҚ ва СХБТАЯ) олдиндан...

11/19/2020

Nihol компаниялар гуруҳи фаолиятининг асосий йўналишлари

NIHOL Ўзбекистон ҳудудида етакчи Тизим Интеграторларидан бири, аxборот инфратузилмаси ва сервис xизматининг асосий компонентларини етказиб берувчи ва ишлаб чиқувчи ҳисобланади. NIHOL Ўзбекистон ҳ удудида етакчи Т изим Интеграторларидан бири , а x борот инфратузилмаси ва сервис x изматининг асосий компонентларини етказиб берувчи ва ишлаб чи қ увчи ҳ исобланади . Nihol компаниялар гуруҳи фаолиятининг асосий йўналишлари: Умумеътироф этилган меъморий тамойиллар, моделлар ва стандартларга мувофи...

09/24/2020

"ASIA ALLIANCE BANK" АТБ да лойиҳа амалга оширилди

NIHOL компаниялар гуруҳига кирувчи , « SANOAT KOMPUTER TIZIMLARI » компаниясининг мутаxассислари , « ASIA ALLIANCE BANK » А Т Б учун йирик лойиҳани амалга оширишди . NIHOL компаниялар гуруҳига кирувчи ...

06/22/2020

NIHOL халқаро «Cisco Connect Online» АТ-конференцияси иштирокчиси

NIHOL жаҳонга машҳур Cisco компанияси хамкори ҳисобланди. Ушбу вендора билан кўп йиллар давомида ҳамкорлик қилиб, биз «Cisco Connect Online» xалкаро АТ-конференциясида қизиқиш билан иштирок этдик. NIHOL жаҳонга машҳур Cisco компанияси хамкори ҳисобланди. Ушбу вендора билан кўп йиллар давомида ҳамкорлик қилиб, биз «Cisco Connect Online» xалкаро АТ-конференциясида қизиқиш билан иштирок этдик. Дастурда эълон қилинди: Жим Граббанинг «Яшаймиз, ишлаймиз, ўқиймиз ва янги услубда ўйнаймиз», деб номланган...

06/22/2020

Клиническая информационная система дополнена новым модулем «Диагностика»

NIHOL продолжает развивать Клиническую информационную систему в Центре офтальмологии «Crystal Medical Group». Компания «Nihol-Komtex» продолжает разработку и внедрение автоматизированной системы управления лечебно-диагностическими процессами «Клинической информационной системы» (КИС) в Центре офтальмологии «Crystal Medical Group». В настоящий момент внедряется модуль «Диагностика» , предназначенный для сбора и фиксации в формализованном виде результатов первичных диагностических обследований пациентов...

Реализован проект в АКБ "ASIA ALLIANCE BANK"

Специалистами компании «SANOAT KOMPUTER TIZIMLARI», входящей в состав группы компаний NIHOL, реализован крупный проект для АКБ «ASIA ALLIANCE BANK». Специалистами компании «SANOAT KOMPUTER TIZIMLARI» ...

NIHOL ГУРУҲИДАГИ КОМПАНИЯЛАР ФАОЛИЯТИНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Масофавий иш шароитида мобил иловани ёки Телеграм ботни яратишга қизиқасизми? Ушбу муаммони ҳал қилишда биз сизга ёрдам бера оламиз. Масофавий иш шароитида мобил иловани ёки Телеграм ботни яратишга қизиқасизми? Ушбу муаммони ҳал қилишда биз сизга ёрдам бера оламиз. Бизга мурожаат қилинг info@nihol.uz Шунгдек маълумот учун, NIHOL ГУРУҲИДАГИ КОМПАНИЯЛАР ФАОЛИЯТИНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ: - Умумеътироф этилган меъморий тамойиллар, моделлар ва стандартларга мувофиқ ҳолда аxборот корпоратив тизимларини...

04/14/2020

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ NIHOL

В условиях удаленной работы Вас интересует создание мобильного приложения или Телеграм бота? Мы Вам сможем помочь в решении этого вопроса. В условиях удаленной работы Вас интересует создание мобильного приложения или Телеграм бота? Мы Вам сможем помочь в решении этого вопроса. Обращайтесь к нам на info@nihol.uz Также для информации, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ ГРУППЫ NIHOL: - Проектирование, разработка, создание и внедрение («под ключ») информационных корпоративных систем в соответствии...

Фазлидин Мирзаев, руководитель группы компаний NIHOL.

О цифровой трансформации в Узбекистане Не стоит воспринимать процесс цифровой трансформации, как простое внедрение информационных технологий в госорганизации, предприятия, бизнес-структуры. Ошибочно так же полагать, что разработка и запуск корпоративного сайта, телеграм-бота, мобильного приложения и выход в социальные сети уже позволяют организации считать себя цифровой. На самом деле, говоря о цифровой трансформации необходимо понимать, что это комплекс преобразований всей действующей модели...

Ўзбекистон Республикаси ИИВ учун йирик лойиҳа

NIHOL профессионал жамоаси томонидан Ўзбекистон Республикаси ИИВ учун сайзинг ускуналарни етказиб бериш ва ўрнатишни ичига олган йирик лойиҳа муваффақиятли бажарилди. NIHOL профессионал жамоаси томонидан Ўзбекистон Республикаси ИИВ учун сайзинг ускуналарни етказиб бериш ва ўрнатишни ичига олган йирик лойиҳа муваффақиятли бажарилди. АТ-ечимлари сайзинг амалиётида , бутун дунёда ҳам , Ўзбекистонда ҳам кенг оммалашиб бормоқда . Корхоналар ахборот тизимининг аппарат қисмини аниқ бизнес- жараёнлар...

12/05/2019

NIHOL компанияси Beeline Uzbekistan да лойиҳани амалга оширди

NIHOL компанияси IBM сақлаш тизими учун IBM томонидан ишлаб чиқилган янги авлод лентали драйверлари учун жаҳон мобил алоқа оператори картриджларини етказиб бериш бўйича лойиҳани амалга оширди. NIHOL к омпания си IBM сақлаш тизими учун IBM томонидан ишлаб чиқилган янги авлод лентали драйверлари учун жаҳон мобил алоқа оператор и картрид жларини етказиб бериш бўйича лойиҳани амалга оширди . Замонавий компаниялар аxборотни узоқ муддатли самарали сақлаш, арxивлаш ва кўчириб олиш учун ҳаракат қилишади...

12/05/2019

Ўзбекистон Республикаси ИИВ учун йирик лойиҳа

NIHOL профессионал жамоаси томонидан Ўзбекистон Республикаси ИИВ учун сайзинг ускуналарни етказиб бериш ва ўрнатишни ичига олган йирик лойиҳа муваффақиятли бажарилди. NIHOL профессионал жамоаси томонидан Ўзбекистон Республикаси ИИВ учун сайзинг ускуналарни етказиб бериш ва ўрнатишни ичига олган йирик лойиҳа муваффақиятли бажарилди. АТ-ечимлари сайзинг амалиётида , бутун дунёда ҳам , Ўзбекистонда ҳам кенг оммалашиб бормоқда . Корхоналар ахборот тизимининг аппарат қисмини аниқ бизнес- жараёнлар...

12/05/2019

Ўзбекистон Республикаси ИИВ учун йирик лойиҳа

NIHOL профессионал жамоаси томонидан Ўзбекистон Республикаси ИИВ учун сайзинг ускуналарни етказиб бериш ва ўрнатишни ичига олган йирик лойиҳа муваффақиятли бажарилди. NIHOL профессионал жамоаси томонидан Ўзбекистон Республикаси ИИВ учун сайзинг ускуналарни етказиб бериш ва ўрнатишни ичига олган йирик лойиҳа муваффақиятли бажарилди. АТ-ечимлари сайзинг амалиётида, бутун дунёда ҳам, Ўзбекистонда ҳам кенг оммалашиб бормоқда. Корхоналар ахборот тизимининг аппарат қисмини аниқ бизнес-жараёнлар учун...

12/05/2019