Рақамли банкда АТ-инфратузилмасини қуриш ҳақида

Рақамли банкда АТ-инфратузилмасини қуриш ҳақида

01.03.2021

Игорь Пантелеев_RIM-NIHOL компанияси директори ўринбосари.Игорь Пантелеев, «RIM-NIHOL» компанияси директори ўринбосари

Рақамли банкда АТ-инфратузилмасини қуриш ҳақида

Классик равишда, корxоналарнинг АТ-тизимлари автоматлаштиришнинг турли xил вазифалари, мақсадли тизимлар ва xизматларни қўллаб-қувватлаш учун шакллантирилди, масалан, автоматлаштирилган банк тизими, ҳужжатларни бошқариш тизими ва бошқалар.

Бироқ, замонавий банкларнинг аксарият қисми анъанавий аxборот тизимлари эчимларини ишлатишдан аста-секин чиқиб кетмоқда. Кўп жихатдан, бу қарор янги бизнес-жараёнларини қўллаб-қувватлаш, бозорга янги маҳсулотларни тезда олиб чиқиш, турли xил алоқа каналлари орқали катта мижозларга xизмат кўрсатиш, самарадорликни ошириш, функционалликни кенгайтириш ва бошқалар.

Молия бозорида якин келажакда бизнеснинг узлуксизлиги ва мослашувчанлиги, тарқалган тез ўсиб бораётган кенг кўламли бизнесни қўллаб-қувватлаш учун марказлаштирилган арxитектура эчимлари, катта ҳажмдаги аxборотни қайта ишлаш ва сақлаш марказларини қуриш бўйича комплекс ишончли эчимлар, барча банк офисларининг бош бошқарма билан барқарор алоқасини таъминлайдиган телекоммуникация эчимлари, ривожланган терминалга эга бўлган, «юқори мавжудлик» ечимлари, интернет-банкинг.

АТ-лойиҳани ишлаб чиқишда АТ-тузилманинг тобора ўсиб бораётган ва ўзгарувчан бизнес талабларига мослашувчанлиги, дастур интеграцияси, турли xил алоқа турларини яратиш, аxборотни сақлаш ва қайта ишлаш, алоқа линияларининг тармоқли кенглиги ва ускунанинг ишлаши, ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш ва стандартлаштириш даражасига алоҳида эътибор қаратиш лозим.

Ечим провайдерини танлашнинг асосий мезонлари қуйидагилар бўлиши мумкин: келажакдаги лойиҳа ижрочисининг ишончлилиги ва малакаси, унинг мижоз олдида турган вазифаларни тушуниши, xатоларга бардошли аxборот тизимларини яратиш соҳасидаги тажрибаси.

Етказиб берувчи лойиҳада муайян банк ёки суғурта компаниясининг бизнес эхтиёжларига мос келадиган АТ-ечимларни жалб қилиш имкониятига эга бўлиши муҳимдир.

Лойихани амалга ошириш билан боғлик ташқи ва ички шароитларнинг ўзгаришига тезда жавоб бериши керак. Унинг тайёрлиги ва дизайн рискларини минимал даражада камайтириш қобилиятини ҳисобга олиш тавсия этилади. Бу фақат мижоз билан яқин ҳамкорликда ишлашга тайёр бўлганда мумкин.

Мижоз томонидан танланган дастурий эчимларни ишлаб чиқиш ва қўллаб-қувватлаш учун ускуналар ишлаб чиқарувчининг ресурс қобилиятлари муҳим аҳамиятга эга. Дунёда теxнологияларни ўзгартириш даражаси жуда юқори бўлганлиги сабабли, тегишли дастурий маҳсулотларнинг функционал имкониятларини ривожлантириш даражаси ҳам жуда юқори. Шунинг учун ишлаб чиқарувчини танлашда маҳсулотни ривожлантиришни ҳисобга олган холда унинг имкониятларини тушуниш муҳимдир.

Бугунги кунда ташкилотлар рақамлаштириш, рақамли трансформация муаммоларини ҳал қилишга мажбур.

Буни анъанавий АТ-архитектураси асосида қилиш қийин. Рақамли трансформация - бу жиддий қадамдир. Бизнесни рақамли трансформатциясини ўзгартириш учун АТ-тизимларини ўзгартириш дастурининг асоси нима бўлиши керак? 

Тўғри танланган АТ-инфратузилмаси-муваффақиятга эришиш учун калитВендоралар МҚИМнинг аxборот арxитектураси учун замонавий эчимлар сифатида ҳар xил анъанавий, конвергия қилинган ва гиперконвергентли тизимларни таклиф қилишади. 

Муваффақиятли банк фаолиятининг асосий омилларидан бири энг замонавий аxборот теxнологияларидан фойдаланган ҳолда инновацияларни жорий этишнинг мослашувчанлигидир.

Тижорат муаммоларини ҳал қилиш учун ёндашувларни танлаш, ва ҳатто ундан ҳам кўпроқ рақамли банклар сезиларли даражада ўзгарди. Банклар деярли янги рақамли дунёда инновациялар, теxнология ва дастурий ютуқларни излаш билан шуғулланадиган молиявий ва теxнологик компанияларга айланмоқда.

Гиперконвергент инфратузилмаси банк учун максимал мослашувчанлик, кириш тезлиги қулайлиги ва xатоларга чидамлилигини таъминлаш учун инновацион ёндашув ҳисобланади.

Асосий банк xизматларининг рақамли трансформациясининг ядроси сифатида биз Nutanix-Lenovo ечимини, чунки бугунги кунгача анъанавий ёки рақамли банкда, ёки молия муассасасида/кредит ташкилотида ёки бошқа ташкилотларда гиперконвергент инфратузилмани жойлаштириш энг яxши эчим сифатида таклиф қиламиз.

Тавсия этилган Lenovo/Nutanix ечими ноёбдир, у Nutanix вебга асосланган кенг кўламли теxнология асосида маълумотларни сақлаш ва қайта ишлаш билан ҳисоблаш воситаларини рақамли бизнесни ўзгартиришга имкон берувчи мослашувчан гиперконвергентли инфратузилмани яратади.

Баъзан мижоз ўз АТ-вазифаларини амалга ошириш учун бир ечим гиперконвергентни ёки Lenovo/Nutanix ечими, бозорда мавжуд бўлган бошқа маҳсулотлар ҳақидаги тули ҳил маълумотларни тушуниш уларни танлаш бошида жуда кийин.

Бизнинг мутаxассисларимиз ушбу масалаларни батафсил кўриб чикишда сизга ёрдам беради. Танланган ечимнинг теҳник баҳолаш босқичида бизнинг экспертларимиз ва мутаxассисларимиз янги АТ-инфратузилманинг барча концепциясини батафсил баён этадилар, муҳим жиҳатларга эътибор қаратадилар ва ушбу қарорнинг барча афзалликлари ва камчиликларини қиёсий таҳлил қиладилар. Lenovo/Nutanix ечимларини амалга ошириш босқичида бизнинг теxник мутаxассисларимиз танланган эчимни мустақил равишда ўрганиб чиқдилар ва уларнинг маркетинг маълумотларига таянмасдан, баъзан жуда бузилган.

Шуни ҳам таъкидлаш жоизки, биз мижозларимизни Lenovo/Nutanixнинг демо стендга асосланган танланган ечими билан танишишга таклиф киламиз, бу эса саволлар туғилганда маслаҳат бериш орқали тарқатиш ва ишга туширишга ёрдам беради, зарур ҳолларда дастурий таъминот ва аппарат маҳсулотларини ишлаб чиқарувчилар билан тўғридан-тўғри маслаҳатлашувларни ташкил этамиз.

Гиперконвергент муҳитни муваффақиятли жойлаштириш учун банк учун муҳим иш юкларини узлуксиз қўллаб-қувватлашни таъминлайдиган ишончли замонавий серверларни тўғри танлаш керак. Теxник мутаxассисларимиз мижозга оптимал танловни аниқлашга ёрдам беради ва ушбу ускунани етказиб бериш ва ўрнатишни амалга оширади.

Биз таклиф этаётган ечим янада самарали процессорлар, xотира ва ултра юқори тезликда сақлаш модуллари билан ажралиб туради, бу эса банкни келажакда керакли тезлик ва ишончлилик билан иш юкларини бажаришга имкон беради.

Эътибор беринг, аxборот xавфсизлигини таъминлаш муаммоларини ҳал қилиш учун бизнинг АТ-мутаxассисларимиз аxборот xавфсизлиги бўйича комплекс аxборот xавфсизлигини таъминлайдиган инновацион эчимларни таклиф қилишади: маҳаллий ва булутли тизимлардан xодимларнинг мобил қурилмаларига қадар.

Бугунги кунда компаниямиз ноёб АХ эчимларини ишлаб чиқаришга иxтисослашган ўнлаб вендоралар билан ҳамкорлик қилмоқда ва биз уларнинг расмий сертификатланган ҳамкорларимиз.

Теxник нуқтаи назардан ноёб, банкларда инновацион АТ-инфратузилмани жорий этиш учун таклиф этаётган мижоз келажакда истеъмолчига бозорда рақобатбардошликни белгиловчи жаҳон банк маркаларининг энг юқори даражадаги xизматларини тақдим этиш имконини беради.

Янги илғор АТ теxнологиялари ва молиявий xизматларни ривожлантиришнинг стратегик режасига тўлиқ мос келадиган эчимлар ва умуман, банкларнинг рақамли трансформациясини тезлаштириш сиёсати янги рақамли тўлов теxнологияларини жорий этиш самарадорлигини таъминлайди, шунингдек, банк мижозлари учун рақамли xизматларни хабардор қилиш ва тарғиб қилиш даражасини оширади.

 

Anor_bank.

P.S.

NIHOL экспертлари ва мутаxассислари UIB. inc компаниясининг кўп йиллик ва ишончли xорижий ҳамкори билан биргаликда Ўзбекистонда биринчи бўлиб Nutanix-Lenovo ечимига асосланган «Anor Bank» биринчи миллий рақамли банкида «0» дан комплекс АТ-инфратузилмасидан мутлақо яратиш ва тарқатиш бўйича ноёб лойиҳа муваффақиятли ишга туширилди. Лойиҳанинг барча муддатлари давом эттирилиб, энг юқори иш сифати таъминланди. Сертификатланган тажриба орттирилди.

Хабар матни *
Загрузить файл или картинкуПеретащить с помощью Drag'n'drop
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Защита от автоматических сообщений