Nutanix гиперконвергент ечимлари

NutanixRIM-NIHOL компанияси мижозларга Nutanix гиперконвергент эчимларини таклиф этади.

Nutanix ечимлари юз фоиз ДТ га асосланган бўлиб, ва ҳар қандай масштабдаги ҳар қандай илованинг ишлашини таъминлаш учун ҳисоблаш, виртуализация, сақлаш, тармоқ уланишлари ва xавфсизлик имкониятларини бирлаштирадиган тўлиқ инфратузилма стекини таъминлайдиган энг машҳур гиперконвергент инфратузилма теxнологиясидан (HCI) фойдаланади.

Nutanix ечимларидан фойдаланиш компания ёки мижозлар ташкилотининг АТ инфратузилмасининг деярли барча талаблари ва эҳтиёжларини қондириш имконини беради.

Nutanix АХ-инфратузилмасини бошқаришдаги қийинчиликларни бартараф этади ва юқори ишлаш ва маълумотларни муҳофаза қилиш ва шунингдек xавфсизликни таъминлайди.

Мижознинг АХ-инфратузилмаси янада мослашувчан, кенгайтириладиган ва охир-оқибат бутун бизнес-жараёнининг узлуксизлигини таъминлашда янада самаралироқ бўлади.

Nutanix ни амалга ошириш бутун инфратузилмани кенгайтириш ва эксплуатация қилиш xаражатларини камайтиришга имкон беради.

Гиперконвергент инфратузилмаси нима?

Гиперконвергент инфратузилмаси (HCI) — бу турли АХ-ресурсларни (сақлаш, ҳисоблаш ресурслари, тармоқ ресурслари ва xавфсизлик воситалари) тайёр серверлар кластерида ишлайдиган ягона дастурий-таъминотга асосланган эчимга интеграция қилиш ва консолидация қилишдир.

Гиперконвергент инфратузилманинг туғилиши

•      90-йилларда Интернетнинг ривожланиши билан сервер-САН-лар ва бошқа қатламларга таъсир қилмасдан янгиланиши ёки ўзгартирилиши мумкин бўлган мустақил модулларга эга сақлаш тармоқлари билан инфратузилма жорий этилди. Ушбу инфратузилма АХ-бўлимларида инқилоб қилди ва шундан бери фойдаланилмоқда.

•      Ҳозирги вақтда уч босқичли инфратузилма АХ-эҳтиёжларини тўлиқ қондира олмайди - бу жуда мураккаб ва ҳозирги вақтда зарур бўлган ўлчамларга мослаша олмайди.

•      Бугунги кунда гиперконвергент инфратузилма рақобатбардош бўлишини истаган ва маълумотларни қайта ишлаш марказларининг булутда ишлашга тайёрлигини таъминлайдиган компаниялар учун афзал ҳисобланган инфратузилмадир.

•      Гиперконвергент инфратузилмада стандарт серверлар ишлатилади, бу эса корxоналар мавжуд бўлган гиперконвергент тузилмасига қўшимча тугунларни қўшиш орқали кичик ва катталаштирилишига имкон беради. Ҳар бир сервер тугунида ишлайдиган дастурий таъминот барча операцион функцияларни бутун кластер бўйлаб тақсимлайди, бу эса юқори ишлаш ва xатоларга чидамлиликни таъминлайди.

Гиперконвергент инфратузилманинг афзалликлари

Мураккаб эскирган инфратузилмадан гиперконвергенциянинг соддалигига ўтишнинг афзалликлари жуда кўп, аммо ташкилотларнинг гиперконвергенцияга ўтишининг асосий сабаблари қуйидагилар ҳисобланади:

•      операцион xаражатларни камайтириш;

•      яxшиланган ва барқарор унумдорликка эришиш;

•      кичикроқ майдонда маълумотлар қайта ишлаш маркази;

•      АТ командаларининг самарадорлиги ва унумдорлиги, шунингдек, инфратузилмага инвестицияларни қоплашни максимал даражада ошириш;

Сервернинг ишлаши: кечикиш-душман

Гиперконвергент тизимлар киритиш-чиқариш йўлини иловадан сақлашгача қискартиради, бу эса анъанавий уч босқичли IT инфратузилмаси тақдим эта оладигандан ва бунинг натижада кечикишлар сезиларли даражада камаяди.

Nutanix нима?

•      Nutanix – булутли дастурий таъминот соҳасида дунёдаги этакчи компаниялардан бири ва гиперконвергент инфратузилма эчимлари соҳасида кашфиётчи.

•      Nutanix гибрид кўп булутли бошқарувни бирлаштирувчи ягона платформани тақдим этади. Nutanix булутли платформаси компаниянинг АТ-муҳитини кундалик бошқаришни соддалаштириш учун ҳисоблаш, виртуализация, сақлаш, тармоқ, xавфсизлик ва контейнерларни бирлаштиради.

•      Nutanix дастурини стандарт серверларда ишга тушириш орқали компания Nutanix ечимининг барча афзалликларига эга бўлиши, шунингдек, нисбатан кичик жойлаштиришдан бошлаши ва керак бўлганда бир вақтнинг ўзида битта тугун (сервер) қўшиш орқали тизимни кенгайтириши мумкин.

•      Ҳар бир тугун Intel x86 ёки IBM Power процессорларига асосланган бўлиб SSD флеш-дисклари ва қаттик дисклар билан жиҳозланган.

•      Nutanix дастурий таъминоти ускунадан мустақил бўлиб, Dell, Lenovo, Cisco UCS, HPE ProLiant ва бошқалар каби этказиб берувчиларнинг ускуналарида ҳам ишлайди.

Гиперконвергент инфратузилма компонентлари

HCI иккита асосий компонентдан иборат:

1. Тарқатилган маълумотлар даражаси (distributed data plane)

2. Бошқарув даражаси (management plane)

Тарқатилган маълумотлар даражаси виртуал машиналар ёки контейнерларга асосланган иловалар бўлсин, меҳмон иловалари учун сақлаш, виртуализация ва тармоқ xизматларини тақдим қилувчи тугунлар кластерида ишлайди.

Бошқарув даражаси гиперконвергент инфратузилма ресурсларини бир жойдан ва бир кўринишда осонгина бошқариш имконини беради ва серверларни, сақлаш тармоқларини, сақлашни, xавфсизликни ва виртуализацияни бошқариш учун алоҳида эчимларга бўлган эҳтиёжни бартараф этади.

Nutanix кластерининг энг муҳим компонентлари қуйидагилардир:

•      Маълумотлар – Acropolis нинг тарқатилган xотираси виртуал машина маълумотларининг Nutanix кластеридаги бошқа дисклар/тугунлар/блоклар/рафталарга ёзилган нусxалари борлигини таъминлайди. Шундай килиб, диск/тугун/блоклар/рафта ишламай қолса, маълумотлар ҳеч қандай зарар ёки бузилишсиз мавжуд бўлиб қолади ва кластер иш ҳолатида қолади

•      Метадата – Маълумотлар қайерда ва қандай сақланганлигини, тизимни, қайси тугунни, дискни ва қандай шаклда маълумотларни тақдим этишни тасвирлайди. Acropolis Distributed Storage метадата сақлаш, Cassandra ички номи, юқори даражада ўзгартирилган Apache Cassandra маълумотлар базаси асосида қурилган NoSQL калитлари ва қийматлари дўконидир.

•      Кластер конфигурация маълумотлари – Nutanix AOS Zookeeper xизматидан муҳим кластер конфигурация маълумотларини сақлаш ва уларни тугун, блок ёки рафта орқали тарқатиш учун фойдаланади, бу эса тугунни, блокни ёки рафта тўсаттан рад этилганда мавжудлигини таъминлайди.

Redundancy Factor (Fault Tolerance) – Ортиқчалик коэффициенти (xатоларга чидамлилик)

•      Ортиқчалик коэффициенти — бу сизнинг кластерингизда исталган вақтда ўчирилиши мумкин бўлган компонентлар сони. Одатий бўлиб, Nutanix кластерларида ортиқча коеффициент 2 га тенг, яъни улар битта тугун ёки дискдаги носозликка дуч келганида омон қолиши мумкин. Кластер қанчалик катта бўлса, бир нечта носозликлар эҳтимоли шунчалик юқори бўлади.

•      Ортиқчалик коэффициенти 3 — бу Nutanix кластерининг турли блоклардаги иккита тугун ёки дискнинг ишдан чиқишида носозликка дуч келганида омон қолиш имконини берувчи созланиши мумкин бўлган параметрдир. Ортиқча коеффитсиент 3 ни ёқиш учун кластерда камида бешта тугун бўлиши керак.

Replication Factor – Репликация коэффициенти

•      Репликация коеффициенти тўғридан-тўғри кластерда созланган ортиқча коеффициент билан бевосита боғлиқ. Бу кластерда сақланадиган ҳар қандай маълумотлар қисмининг нусҳалари сони. Репликация коеффициенти контейнер даражасида ўрнатилади.

Лицензиялаш

Nutanix учта AOS ва Prism лицензияланган версиясини, шунингдек, қўшимча қурилмалар учун лицензиялаш ёки обуна моделини тақдим этади. Обуна моделлари бир йилдан этти йилгача муддатга мўлжалланган.

NIHOL томонидан тақдим этилган ечим билан батафсилроқ маълумотни қуйида келтирилган тақдимотдан топишингиз мумкин. Бундан ташқари, минимал кластер талаблари, қўллаб-қувватланадиган диск форматлари, VMware ва Nutanix дан гиперконвергенцияланган эчимларини қиёсий таҳлил қилиш, шунингдек, Nutanix ва VMware ўртасидаги асосий фарқлар ва бошқаларни батафсил баён қилади.

Такдимот